Tłumaczenie techniczne

DTR, specyfikacje oraz prezentacje produktowe, instrukcje obsługi, karty charakterystyki itp.

TŁUMACZENIE MEDYCZNE

Opisy produktów leczniczych i farmaceutycznych — ulotki, wypisy szpitalne, opisy zabiegów itp.

TŁUMACZENIE PRAWNICZE

Akty notarialne, wyroki, pozwy, pisma procesowe, korespondencja prawnicza itp.

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, suplementy, dyplomy, świadectwa pracy, kwalifikacji itp.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Zapytania ofertowe, SIWZ, oferty przetargowe, dokumenty rejestrowe firm (KRS, NIP, Regon) itp.

FINANSE I BANKOWOŚĆ

Wyciągi z konta, polisy ubezpieczeniowe, umowy kredytowe itp.